Privacyverklaring

Incitem BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Incitem BV
KVK 27311717

https://incitem.nl
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+31792055910

Persoonsgegevens die wij verwerken

Incitem BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, diensten van onze opdrachtgevers en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adresgegevens over uw activiteiten op onze website
 • internetbrowser en apparaat type
 • bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Incitem BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • Toestemming van de betrokken persoon.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Incitem BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Incitem BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Incitem BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: Personalia
o    Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
o    Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Adresgegevens
o    Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
o    Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)
o    Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
o    Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Betaalgegevens (Bankrekeningnummer)
o    Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
o    Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Technische gegevens (IP-Adres, Activiteitenlog)
o    Bewaartermijn: maximaal 1 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
o    Reden: Het loggen van acties die betrekking hebben op de dienstverlening van de klant. Dit is voor het herkennen en uitsluiten van eventueel ongeoorloofd gebruik of misbruik door derden. Incitem BV wil in staat zijn om haar klanten te beschermen tegen misbruik door derden en bij eventueel misbruik uitleg te kunnen geven over hoe, wat, wie (indien mogelijk) en wanneer.

Categorie: Persoonsgegevens (Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats)
o    Bewaartermijn: Maximaal 4 weken
o    Reden: Indien u een verzoek indient in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Incitem BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Incitem BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Incitem BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie ook ons Cookie statement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Incitem BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Incitem BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Incitem BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Incitem BV

We drive your IT.

Service & Contact

KVK 27311717
IBAN NL20ABNA0594061083
BTW NL821184040.B01